Våra maskiner

På KMT anser vi att resultatet av ett arbete beror på flera faktorer. Förutom den viktigaste faktorn, bestående av alla de duktiga medarbetare som arbetar på företaget finns en maskinpark till vårt förfogande.

Den är dimensionerat för att utföra det arbete som begärs av den på ett säkert, tryggt och kostnadseffektivt sätt.

Som ett led i vår kvalitetsarbete servas samtliga maskiner i vår intilliggande serviceverkstad.

Samtliga anställda utbildas kontinuerligt på maskinparken utifrån deras respektive arbetsområden.