Återvinning

Anders063Vi hjälper dig, och har tillstånd, att återvinna rivningsmaterial, grus och jordmaterial för att skona miljön så mycket som möjligt.

Restmaterial såsom betong, tegel och träd krossas, eller flisas för vidareanvändning som fyllnadsmaterial i skogsvägar och dyligt.
Trä som flisats används till rabatter och eldning.

Jordmassor finharpas - där stenar, grenar och andra större objekt silas bort - det som blir kvar används som till exempel gräsmattejord, topdressing och planteringsjord i samband med trädgårdsanläggning.

Vill ni anlita oss till att hantera era schaktmassor är ni hjälpta av att massorna är sorterade redan från början. Den miljöpolicy som vi bygger vår hantering på förutsätter detta just för att arbetet skall vara så effektiv, miljöriktig och billig som möjligt.

Kostnaden för denna tjänst varierar beroende på material och volym, därför rekommenderar vi att ni kontaktar oss för en offert som mer detaljerat ger dig en kostnadsbild av hanteringen och de avgifter som är aktuella.

Observera att vi är ingen återvinningsgård för privata hushåll att lämna sitt avfall.