Grusterminal

012På vår grusterminal i Klippan erbjuder vi:

  • Bärlager
  • Sandlådesand
  • Stenmjöl
  • Gjut- och putsgrus
  • Matjord
  • Dekorsten
  • Singel
  • Små och stor gatsten
  • Kantsten
  • Betongplattor

Våra öppettider är lite flytande ;-) men vi är garanterat här 7.00-16.00 måndag-fredag men slå gärna en signal, är vi bara här hjälper vi Er! Välkomna!!

(Prisex: personbilsläp med grus/sand/singel, 400 kr, dekorsten 700 kr)

Vi ombesörjer även hemtransport i lösvikt eller storsäck!

Kontant betalning eller Swish!