Du måste lita på grunden

Planerar du att bygga nytt? Tänk då på att förarbetet för husgrunden är utfört på ett korrekt sätt för att i framtiden undvika sättningar och andra problem som kan stå dig dyrt när väl huset är på plats.

På KMT har vi en lång erfarenhet av att utföra markarbeten för husgrunder och har den kompetens som behövs för att arbetet skall utföras på ett effektivt sätt utan att ge avkall på slutproduktens kvalité.

Ifrån några av de största hustillverkarna i Sverige har certifikat tilldelats KMT AB för just utföranden av sådan markarbete. Detta borgar för att den tjänst vi utför håller en mycket hög standard.

cimg0962 640x480