Enskilt avlopp

Har du ett enskilt avlopp - alltså en egen reningsanläggning för ditt avloppsvatten och den fungerar dåligt eller du fått anmodan från kommunen att åtgärda brister kan du kontakta oss då vi är ME-diplomerade att utföra både markentrprenadsarbeten samt konsultutredningar.

Utbildningen som vi genomgått inom avloppshantering ger dig en samarbetspartner med kompetens att ge dig fackamannamässiga lösningar till ett konkurrenskraftig pris.

Vi kan, tillsammans med våra leverantörer erbjuda er samtliga på marknaden förekommande lösningar.

Även den mest krävande reningsproblem kan lösas med dyra och avancerade installationer. Men det har visat sig att i många fall är de enklaste lösningar både skonsammare för miljön och, inte oviktigt, även för din plånbok. Självklart är den bästa lösningen beroende på de förutsättningar som råder såsom markförhållanden (lera, grus, sand mm) och var avloppet finns i förhållande till vattendrag och skyddsområde för vattentäkt, etc.

Nyttiga länkar

Klicka på bilden för att komma till respektive sida

soderasens_miljoforbundSöderåsens Miljöförbund

avloppsguidenAvloppsguiden