Maskiner

Här nedan presenteras de maskiner som för tillfället är till försäljning eller inbytesobjekt för nyare och effektivare maskiner.