Företagspolicy

Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN

  info@kmt-klippan.com

0435-191 50

KMT AB

Kvalitets-

och

miljöpolicy

KVALITETSPOLICY

 

KMT AB har som mål att med en effektiv maskinpark samt utbildad och kunnig personal göra ett arbete som ger kunden bästa möjliga resultat.

 

Personalen skall vara väl motiverad genom att förstå hur deras genomförande av arbetet påverkar kunden och därigenom även det egna företaget. Man skall med effektivt och miljömedvetet arbete skapa förtroende hos kunden och även utåt mot allmänheten.

 

Varje utfört uppdrag skall utgöra en rekommendation för kommande affärer.

 KMT AB har som policy att till företag och offentliga verksamheter på alla nivåer, ge stöd till medarbetare att utvecklas till att förstå sina roller som skapare och förmedlare av värderingar som bidrar till att bättre kommunicera med kunder och övriga, på så sätt att sociala och etniska värden får en central betydelse i alla relationer.

Medel för att uppnå denna policy är att KMT AB i alla uppdrag tillhandahåller kunskapskompetenta medarbetare med hög grad av livsmognad och mänskligt medvetande, där en kombination av intuition och rationalitet är avgörande för framgångsfaktorer för att nå kvalitet.

 

KVALITETSSÄKRING

 

KMT AB lämnar en garanti på att denna kvalitetspolicy följs i alla uppdrag med kraven enl.

SS-EN ISO 9001:2015 som grund. Dessutom garanterar vi att det utförda uppdraget

motsvarar kundens uttalade behov och förväntningar

MILJÖPOLICY

 

KMT AB skall bedriva ett aktivt miljöarbete. Vi skall fortlöpande verka för att minska den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till genom att vidta åtgärder så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, samt miljömässigt önskvärt. Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning och andra för verksamheten gällande

krav såsom SS-EN 14001:2015.

 

Vår strävan är att de restprodukter som uppstår i samband med vår verksamhet så långt som möjligt

skall källsorteras och tas hand om på ett effektivt och riktigt sätt för att återanvändas, återvinnas,

 deponeras eller destrueras på ett mijöriktigt sätt.

 

Vi eftersträvar att vid varje tillfälle införskaffa den miljömässiga

 bästa produkten och hantera och lagra den på ett riktigt sätt.

 

Våra maskiner skall vara väl rengjorda inför varje nytt uppdrag och fria från läckage. Tvätt av maskiner skall utföras i externa tvätthallar eller hos återförsäljare som har speciellt anpassade anläggningar. Genom kontinuerlig tillsyn och underhåll skall vi minimera miljöbelastningen från dem.

 

Vi skall kontinuerligt informera personal om företagets miljökrav och om förändringar i miljöarbete.

Vi strävar efter att förbättra den miljö vi lever i!

 

KONTAKT DETALJER


Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN, SWEDEN

info@kmt-klippan.com

Kontor: 0435-191 50

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER


Vi finns på både Facebook och Instagram, där ni alltid kan följa oss och våra pågående arbeten.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera